• oridug2
  • oridug_slajder5

Opis działalności

ORiDUG jest specjalistyczną jednostką, której zainteresowania koncentrują się na następujących obszarach: badania niszczące, badania nieniszczące i diagnostyka. Badania niszczące obejmują między innymi: metale, elementy konstrukcyjne, części maszyn i całe urządzenia techniczne, liny stalowe oraz taśmy przenośnikowe.

Badania nieniszczące obejmują między innymi: badania elementów nośnych kolei linowych, wyciągów narciarskich i wyciągów w wakeparkach, badania urządzeń dźwignicowych (konstrukcje, haki), badania rurociągów technologicznych i przesyłowych, badania zbiorników, badania wałów napędowych i osi, badania pomp do betonu i pompogruszek, badania wózków widłowych.

Badania diagnostyczne obejmują: pomiary i analizę drgań (w tym pomiary drgań budynków, pomiary drgań zespołów napędowych), laserowe pomiary i korekcję współosiowości, równoważenie (wyważanie) układów wirujących w miejscu zabudowy.

W przemyśle wydobywczym działalność ORiDUG koncentruje się na prowadzeniu badań rzeczoznawczych – kontrolnych i inspekcyjnych – w zakresie oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów. W oparciu o wyniki tych badań do ruchu dopuszczane są urządzenia techniczne eksploatowane we wszystkich polskich kopalniach węgla, soli, miedzi, cynku i ołowiu. W oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, cyklicznym kontrolom i inspekcjom rzeczoznawców Ośrodka podlegają:

  • maszyny wyciągowe
  • naczynia wyciągowe
  • zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych
  • liny wyciągowe
  • wieże szybowe
  • koła linowe
  • zbrojenia szybowe
  • urządzenia ciśnieniowe, dźwignicowe i transportowe specjalne.

Wypracowane przez specjalistów ORiDUG metody i techniki pomiarowo-badawcze maszyn i urządzeń są nie tylko przydatne, ale i niezbędne także w pozagórniczych sektorach produkcyjnych i usługowych. Wśród branż zainteresowanych ofertą jednostki są między innymi: energetyka, w tym elektrownie wiatrowe, budownictwo, hutnictwo, sport i turystyka, w tym koleje linowe i wyciągi narciarskie.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459