• oridug2
  • oridug_slajder5

Badania kolei linowych i wyciągów narciarski

Badania kolei linowych i wyciągów narciarskich to obszar, w którym doskonale znajdują swoje zastosowanie wiedza i bogate doświadczenie Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w zakresie badań i ocen stanu technicznego górniczych urządzeń wyciągowych oraz ich elementów. Wypracowane przez ponad 50 lat w ekstremalnych warunkach podziemnych metody badawcze wykorzystywane są obecnie w celu zagwarantowania turystom, narciarzom i innym użytkownikom bezpiecznego korzystania z kolejek linowych i wszelkiego typu wyciągów narciarskich.

Specjaliści CBiDGP posiadają uprawnienia do prowadzenia badań specjalnych urządzeń transportu linowego obejmujących:

  •     kontrolę konstrukcji betonowych i stalowych oraz innych konstrukcji urządzeń transportu linowego
  •     badanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych
  •     przegląd i badanie lin.

Badania prowadzone są metodami badań nieniszczących, w tym metodą magnetyczną i magnetycznej pamięci metalu, umożliwiającymi prowadzić kompleksową diagnostykę urządzenia lub jego elementu bez konieczności ich demontażu.

Eksperci CBiDGP posiadają również odpowiednie uprawnienia umożliwiające montaż i naprawy lin urządzeń transportu linowego, w tym uprawnienia zaplataczy lin nadane przez Transportowy Dozór Technicznych (TDT).

Zakres oferowanych usług badawczych i naprawczych odpowiada wymogom określonym we właściwym Rozporządzeniu Ministra Transportu z 2006 roku.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459