• oridug2
  • oridug_slajder5

Działalność rzeczoznawcza

W oparciu o upoważnienie rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zakres działalności rzeczoznawczej obejmuje:

Badania maszyn i urządzeń górniczych:
- liny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych
- zawieszenia nośne naczyń wyciągowych
- zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych
- naczynia wyciągowe
- koła linowe – kierujące - odciskowe
- maszyny wyciągowe
- wieże szybowe i głowice szybików
- urządzenia hamujące na wolnych drogach przejazdu
- urządzenia ciśnieniowe, dźwignicowe i transportowe specjalne
- sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych i zbrojenia szybów

Opinie na temat doboru obudowy szybów i wlotów do szybów, a w kopalniach węgla kamiennego obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym 30m2

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459