• oridug2
 • oridug_slajder5

Maszyny wyciągowe

Dział Maszyn Wyciągowych

 •     badania okresowe i nadzwyczajne oraz ocena stanu technicznego maszyn wyciągowych
 •     badania poawaryjne maszyn wyciągowych
 •     ocena dokumentacji technicznej maszyn wyciągowych i ich elementów
 •     opracowywanie i aktualizacja warunków technicznych przeprowadzenia badań okresowych maszyn wyciągowych
 •     doskonalenie metodyki badań stosowanych do określenia stanu technicznego maszyn wyciągowych i ich elementów
 •     przeglądy serwisowe, pomiary i regulacje maszyn wyciągowych i wyciągu ratowniczego
 •     przeglądy siłowników hamulcowych
 •     remonty, przeglądy i naprawy maszyn wyciągowych i ich elementów
 •     badanie i analiza drgań maszyn wirujących wraz z ich wyważaniem i osiowaniem
 •     opiniowanie norm i projektów norm związanych merytorycznie z działalnością działu
 •     opiniowanie i opracowanie programów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych stosownie do posiadanych specjalności
 •     opracowywanie programów, prowadzenie kursów oraz egzaminów sprawdzających kompetencje dla pracowników własnych i obcych w zakresie posiadanych upoważnień szkoleniowych
 •     opiniowanie, konsultowanie i korekta metodyk oraz instrukcji badawczych i wykonawczych, wchodzących w zakres posiadanych przez Ośrodek Akredytacji, Uznania Laboratorium oraz Autoryzacji
 •     udział w opracowywaniu i ocenie trudnych, wymagających dużego doświadczenia, ekspertyz lub sprawozdań z badań poawaryjnych i powypadkowych
 •     inicjowanie i opracowywanie programów badawczych podstawowych i rozwojowych na potrzeby Spółki

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459