• oridug2
 • oridug_slajder5

Badania nieniszczące

Prowadzimy specjalistyczne badania maszyn, urządzeń i obiektów, których istotą jest zastosowanie metod nieniszczących.
Dzięki użyciu metod nieniszczących uzyskujemy informacji o stanie, własnościach, ewentualnych wadach i uszkodzeniach elementów urządzenia czy materiału bez konieczności ingerowania w ich strukturę.
Specjalistyczne badania nieniszczące urządzeń technicznych, konstrukcji stalowych, materiałów hutniczych, połączeń nierozłącznych prowadzone są w celach diagnostyczno-ekspertyzowych, pozwalających określić ich stan istniejący oraz możliwości jego poprawy.

Przy użyciu metod nieniszczących wykonujemy:

 • badania urządzeń górniczych: lin, naczyń wyciągowych, elementów maszyn wyciągowych, maszyn transportowych,
 • badania urządzeń dźwignicowych, w tym badania haków,
 • badania złączy spawanych,
 • badania wózków widłowych,
 • badania zbiorników: zbiorniki ciśnieniowe, paliwowe, magazynowe, silosy, hydroakumulatory, magnetoodmulacz,
 • badania rurociągów
 • badania wałów napędowych i osi,
 • badania wentylatorów,
 • badania lin w żurawiach stojących, wieżowych, szybkomontujących, samojezdnych i przenośnych,
 • badania lin w dźwigach osobowych,
 • badania lin w podestach ruchomych, wiszących i masztowych,
 • badania lin mostów, masztów i kominów,
 • badania wyciągów narciarskich i kolei linowych,
 • badania lin w torach saneczkowych,
 • inspekcje i przeglądy okresowe parków linowych

Oferujemy również takie usługi jak:

 • sprawdzanie kwalifikacji spawaczy i nadawanie im uprawnień ponadpodstawowych do wykonywania połączeń spawanych urządzeń górniczych,
 • wydawanie wytwórcom uprawnień na wykonanie prac spawalniczych przy wytwarzaniu, montażu, modernizacji, przebudowie i naprawie urządzeń górniczych,
 • przeprowadzanie u wytwórców urządzeń górniczych okresowych kontroli przestrzegania warunków i uprawnień do wykonywania prac spawalniczych,
 • wykonywanie serwisu i napraw aparatury pomiarowej i badawczej w zakresie mechanicznym

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459