• oridug2
  • oridug_slajder5

Badania niszczące i materiałowe

Laboratorium Badań Niszczących i Materiałowych

  •     przeprowadzanie niszczących badań materiałów i ich połączeń stosowanych w budowie maszyn i urządzeń
  •     przeprowadzanie laboratoryjnych badań niszczących lin stalowych oraz cięgien i zawiesi linowych stosowanych w przemyśle
  •     przeprowadzanie prób obciążania elementów urządzeń wyciągowych
  •     badania laboratoryjne materiałów i elementów urządzeń eksploatowanych w zakładach górniczych i innych
  •     badania laboratoryjne materiałów, elementów maszyn i urządzeń po awariach i wypadkach
  •     udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych
  •     opiniowanie norm związanych merytorycznie z działalnością działu
  •     wykonywanie serwisu i napraw aparatury pomiarowej i badawczej w zakresie mechanicznym

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459