• oridug2
  • oridug_slajder5

Maszyny i urządzenia dołowe

Dział Maszyn i Urządzeń Dołowych

  •     opiniowanie projektów urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i transportu specjalnego, stosowanych w podziemnych wyrobiskach
  •     prowadzenie ewidencji zgłoszonych do badań urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i transportu specjalnego
  •     badania odbiorcze, okresowe i nadzwyczajne urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i transportu specjalnego
  •     określanie stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i transportu specjalnego, zgłoszonych do badania
  •     wnioskowanie o wstrzymanie ruchu urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i transportu specjalnego, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów i zagrożenia bezpieczeństwa
  •     sprawdzanie kwalifikacji i posiadanych upoważnień osób do obsługi, konserwacji i napraw urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych i transportu specjalnego
  •     badania odbiorcze lokomotyw spalinowych, elektrycznych – przewodowych i akumulatorowych oraz ich elementów, przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach
  •     badania okresowe lokomotyw akumulatorowych i skrzyń akumulatorowych będących w eksploatacji
  •     opiniowanie projektów norm związanych merytorycznie z działalnością działu

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459