• oridug2
 • oridug_slajder5

Wyciągi szybowe

Dział Wyciągów Szybowych

 •     opiniowanie projektów nowych typów lin wyciągowych, zawieszeń naczyń i lin wyciągowych, naczyń wyciągowych, kół linowych i urządzeń przyszybowych
 •     badanie prototypów lin wyciągowych, zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych naczyń wyciągowych, kół linowych i urządzeń przyszybowych
 •     badania odbiorcze elementów wyciągów szybowych
 •     badania odbiorcze lin wiertniczych
 •     badania stanu technicznego elementów wyciągów szybowych będących w eksploatacji
 •     ocena dokumentacji technicznej elementów naczyń wyciągowych i urządzeń szybowych w związku z przeprowadzanymi naprawami i modernizacją urządzeń
 •     badanie stanu prowadzenia naczyń wyciągowych w szybach
 •     badanie stanu naprężeń lin nośnych w urządzeniach wyciągowych wielolinowych
 •     badania poawaryjne lin wyciągowych i wiertniczych, zawieszeń i naczyń wyciągów szybowych
 •     opiniowanie norm związanych z wyciągami szybowymi
 •     opracowywanie i aktualizacja warunków technicznych odbioru stosowanych przy badaniach odbiorczych urządzeń
 •     doskonalenie metodyki badań stosowanych do określenia stanu technicznego urządzeń i ich elementów
 •     opiniowanie projektów norm związanych merytorycznie z działalnością działu
 •     opiniowanie i opracowanie programów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych stosownie do posiadanych specjalności
 •     opracowywanie programów, prowadzenie kursów oraz egzaminów sprawdzających kompetencje dla pracowników własnych i obcych w zakresie posiadanych upoważnień szkoleniowych
 •     opiniowanie, konsultowanie i korekta metodyk oraz instrukcji badawczych i wykonawczych, wchodzących w zakres posiadanych przez Ośrodek Akredytacji, Uznania Laboratorium oraz Autoryzacji
 •     udział w opracowywaniu i ocenie trudnych, wymagających dużego doświadczenia, ekspertyz lub sprawozdań z badań poawaryjnych i powypadkowych
 •     inicjowanie i opracowywanie programów badawczych podstawowych i rozwojowych na potrzeby Spółki

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459