• oridug2
  • oridug_slajder5

Kontrola Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

Sekcja Kontroli Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

  •     badania techniczne i utrzymywanie sprawności aparatury kontrolno–pomiarowej
  •     budowa układów pomiarowo – kontrolnych dla doraźnych stanowisk badawczych elementów maszyn i urządzeń badanych i opiniowanych w Ośrodku
  •     sprawdzanie aparatury pomiarowej oraz prowadzenie stosownych zapisów

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459