• oridug2
  • oridug_slajder5

Nadzór nad systemami jakości

Sekcja Nadzoru Systemów Jakości

  •     nadzoruje wykonanie planów i prowadzi dokumentację związaną z utrzymaniem Systemu Jakości
  •     nadzoruje aktualizację Metodyk oraz Instrukcji Badawczych i Technologicznych

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459