• oridug2
  • oridug_slajder5

Serwis i usługi techniczne

Sekcja Serwisu i Usług Technicznych

  •     wykonywanie serwisu siłowników hamulcowych
  •     wykonywanie zaplotów długich na linach napędowych kolei podziemnych i napędowo – nośnych kolei linowych napowietrznych i terenowych
  •     wykonywanie kompleksowych badań wyciągów narciarskich i kolei linowych oraz specjalistycznych badań elementów stanowiących ich wyposażenie

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459